Elbilsladdare Installerat & Klart

VI ÄR REDO

FÖR ERT NÄSTA

ELPROJEKT!

ELBILSLADDARE

Installerat & Klart

För din bekvämlighet erbjuder vi tjänsten Installerat & Klart på alla våra laddstationer.


I våra nyckelfärdiga installationer ingår alltid:


  • Installation av laddstation och anslutning till elcentral av certifierad installatör
  • Fem meter trefaskabel mellan laddstation och elcentral
  • Montering av laddstation på vägg
  • Test av personskyddsbrytare
  • Driftsättning av laddstation
  • Städning av platsen


Installerat & Klart för Charge Amps Halo och Aura samt Garo GLB 3-fas: 5 495 kronor per laddstation.


Priset förutsätter att det finns plats i elcentralen. Observera att uppkoppling av laddstationen mot internet inte ingår i vårt Installerat & Klart-pris. I vissa fall krävs det att vi monterar kabel utöver de fem meter som ingår, då debiterar vi per monterad meter kabel enligt nedan prislista. Resa ingår, max 50km från Varekil tur/retur. Ibland krävs, eller önskas, installation av jordfelsbrytare, utbyggnad av elcentral, uppkoppling mot internet, uppsäkring av fastighetens elabonnemang, håltagning i betong och montering av stolpar. Den kostnaden tillkommer i så fall till det fasta priset. Det går utmärkt att beställa tillkommande elarbeten direkt av vår installatör, till exempel översyn av elen i fastigheten eller ytterligare belysning vid parkeringen. Vi installerar bara laddboxar som vi själva sålt.


 

Prislista vid tillkommande arbeten:

Elarbeten                                                                                                Pris


Uppsäkring av elabonnemang                                                               1 249 kr

Monterad kabel mellan elcentral och laddstation (utöver 5 meter)           249 kr per meter

Installation av personskyddsbrytare                                                       1 995 kr per styck

Installation av personskyddsbrytare i separat kabinett utomhus            2 495 kr per styck

Timkostnad vid tillkommande elarbeten                                                    695 kr per timme

Övrigt elmateriel: 30% i rabatt på bruttoprislista


Övriga arbeten                                                                                        Pris


Extra håltagning i betong och tegel (under 50cm)                                  495 kr per hål

Montering av kabelskydd på vägg                                                          249 kr per meter

Timkostnad vid tillkommande arbeten                                                    695 kr per timme

Kilometerersättning (utöver det som ingår)                                                6 kr/km


Alla priser är inklusive moms och faktureras efter utförd installation. Pris för laddbox tillkommer.

Elbilsladdare2

Adress:

Gunnarsbo 228, 472 96 Varekil

Ring:

0766 - 235 100