Laddbox Installerat & Klart

LADDBOX

Installerat & Klart

För din bekvämlighet erbjuder vi tjänsten Installerat & Klart på alla våra laddbox.


I våra nyckelfärdiga installationer ingår alltid:


  • Installation av laddbox och anslutning till elcentral av certifierad installatör
  • 5 meter trefaskabel mellan laddbox och elcentral
  • Personskyddsbrytare (jordfelsbrytare) (vid 16A installation). Säkring 3-pol 32A vid 32A installation.
  • Kapsling 4 moduler till Personskyddsbrytare IP20
  • Montering av laddstation på vägg
  • Test av personskyddsbrytare
  • Driftsättning av laddbox
  • Grovstädning av platsen


Installerat & Klart:


7 495 kronor per laddbox 16A (2,5mm2 kabel)

8 995 kronor per laddbox 32A (6mm2 kabel)


Priset förutsätter att det finns plats i elcentralen. Observera att uppkoppling av laddbox mot internet inte ingår i vårt Installerat & Klart-pris. I vissa fall krävs det att vi monterar kabel utöver de fem meter som ingår, då debiterar vi per monterad meter kabel enligt nedan prislista. Resa ingår EJ utan tillkommer med 200 kronor. Då ingår resa om max 100km från Stora Höga tur/retur annars tillkommer detta med 6 kr/km. Ibland krävs, eller önskas, installation av extra jordfelsbrytare, utbyggnad av elcentral, uppkoppling mot internet, uppsäkring av fastighetens elabonnemang, håltagning i betong och montering av stolpar. Den kostnaden tillkommer i så fall till det fasta priset. Det går utmärkt att beställa tillkommande elarbeten direkt av vår installatör, till exempel översyn av elen i fastigheten eller ytterligare belysning vid parkeringen. 


Alla priser är inklusive moms och faktureras efter utförd installation. Pris för laddbox tillkommer.


Prislista vid tillkommande arbeten:


Elarbeten 

Pris

Uppsäkring av elabonnemang

995 kr

Monterad kabel 2,5mm2 mellan elcentral och laddstation (utöver 5 meter)            

249 kr per meter

Monterad kabel 6mm2 mellan elcentral och laddstation (utöver 5 meter)     

                      349 kr per meter

Installation av ytterligare personskyddsbrytare

1 995 kr per styck

Installation av personskyddsbrytare i separat kabinett utomhus

2 495 kr per styck

Installation av lastbalansering i samband med laddbox

495 kr per styck

Timkostnad vid tillkommande elarbeten

695 kr per timme

Övrigt elmateriel: 

30% i rabatt på bruttoprislista

Övriga arbeten


Extra håltagning i betong och tegel (under 50cm)

295 kr per hål

Montering av kabelskydd på vägg

249 kr per meter

Timkostnad vid tillkommande arbeten

695 kr per timme

Kilometerersättning 

6 kr/km

Charge-Amps Halo
Charge-Amps Aura
Easse Laddbox